Omtaler

Omtaler


 For English, go to the bottom of the page

1561bb18-8de2-4c50-efbf-0e4ba626df13

Torils lykkelige fargepoesi

«Det går et gledesfylt og vitalt streif av lykke og glede gjennom bildene jeg nettopp har møtt. Det handler om bilder; malerier som gjør meg henført, opprømt og nesten euforisk gal. Så mye intens poetisk uttrykkskraft kan altså et maleri romme. Så mye kan fargen tale, at man ikke et sekund skulle ønske å se livet i svart/hvitt.

Jeg skriver her om malerinnen, bildefortelleren, fargedyrkeren Toril S. Kojans kunstnerskap. Ikke visste jeg at det er mulig å få frem så mye lys og sjelsvarme fra en tube maling.

Ikke visste jeg at maleriet fremdeles kunne uttrykkes så inderlig og uendelig vakkert, nesten bare gjennom å være fargens poet. Toril S. Kojan bryter inn i nordisk kunst – og hvorfor ikke i europeisk kunst – med en kraft som man sjelden ser. Hun er malerinnen som aldri et sekund unnlater å la seg beruse av fargens muligheter, og hun deler dette magiske begjæret sjenerøst med meg (og andre). Da jeg var kunstkritiker i det svenske kunsttidskriftet Paletten, trodde jeg at fargenes overlegne genier fantes i Danmark.

Nå vet jeg noe annet
Nå vet jeg at fargepoesien, drømmer i farge, humor i farge, livsglede i farge også spirer i all sin rikdom i Norge. Jeg ble lykkelig av å konfronteres med Torils malerier. Hun kom inn i mitt liv som en totalt fremmed, men etter å ha møtt hennes bilder er sinnet mitt fylt av tro på fargenes forløsende kraft og rikdom. Men det er mer enn farger. Det er en rikdom også av skikkelser som jeg blir småforelsket i. Hvem ville ikke by opp til dans med disse sjelfulle kvinner som Toril tryller ferm på sine lerreter? Det er ventende kvinner, lykkelige piker, sindige og glade kvinner som alle forblir i mitt hjerte. Jeg har møtt et overskudd av glede, ømhet og varm humor. Jeg har fått lukte og føle på det som jeg så ofte lengter etter, men som jeg sjelden får se i kunsten: Gleden. Det er tristessens motpol.

Gleden beruser».

Stig Åke Stålnacke, Kunstkritiker
Medlem av AICA (International Art Critic Association)

Fargerik optimist

  • Jeg blir glad og inspirert av god kunst. Den går rett inn i sjelen, sier Toril Synnøve Kojan. [Les mer]

Reviews


Toril’s happy painted poetry

English translation:
«A vivacious and vital stroke of happiness and joy runs through the pictures I’ve just met. It’s about images; paintings that make me excited, ecstatic and almost euphorically mad. How much intense poetic power can a picture contain! The colors speak with such intensity that not for one second would one wish for a life in black and white. I’m talking about the artist, the picture teller, and the artistry of color worshipper Toril S. Kojan.

Little did I know that so much radiant heat from heart and soul could come from a tube of paint. Little did I know that the painting could be dressed up to be such an immensely beautiful creature, by solemnly being a poet of color. Toril S. Kojans bursts into Nordic art – and why not that of Europe – with a power seldom seen. She is an artist who not for a single moment betrays her euphoric opportunities to use her colors, and she shares this magical desire generously with myself and others. Back when I was an art critic for the Swedish art magazine Paletten, I truly believed that the superior geniuses of color came from Denmark alone.

I know better now
Now I know that the poetry of colous and joy of life in color also bloom in all of its might in Norway. It made me happy to be confronted by Toril’s paintings. She entered my life as a total stranger, but after having met her pictures, my mind is filled with belief in the power and redemptive qualities of color.
But there exists more than color. There’s the rich tapestry of figures I have fallen for. Who would not like to ask these soulful women on Toril’s canvas for a dance? These are waiting women, happy girls, willful and joyful ladies whom all shall remain in my heart. I have also been embraced by the surplus of their happiness, tenderness and warm humor. I’ve been given the chance to smell and touch what I so often long for, but so rarely get to see in art. It is the antidote to gloom.

Joy is enriching”.

Stig Åke Stålnacke, Art Critic
Member of AICA (International Art Critic Association)