Dikt

Dikt


 For English, go to the bottom of the page

8dde43e4-f8a8-4406-ecf9-28b38bd4c817

Klart han kommer…

Klart han kommer…
Jeg teller kulene på kjedet
Det blå han ga meg til jul
Eller var det i fjor sommer?

Klart han kommer…
Vi skulle jo danse i kveld
Kjolen er rød, jeg føler meg vel
Han kommer nok med blomster

Klart han kommer
En fugl kvitret meg i øret
– Han er på kjøret
Men på det vil jeg ikke høre

Klart han kommer…
Han er bare litt forsinket
Hjertet mitt banker, det trommer
Var det ikke han som nettopp vinket?
Å jo, der – han kommer
Jeg blir så glad, hjertet mitt flommer
Jeg tvilte en stund, men jeg er sta
Klart han kommer!

6c258653-507e-4c20-96f7-e399f53105f0

Livets teater

Husker du?
Ikke prøv deg, den går ikke
Hvorfor så skeptisk?
Du er jo fortsatt flott
Å, jeg kjenner deg for godt
Men kjære, jeg ville jo bare mimre litt om alt vi har opplevd sammen
Ja, fryd og gammen
– minnene vil jeg ha, men deg tilbake?
Nei takk, det vil jeg ikke!

1e5ccc17-a19a-49ea-f498-33882484f348

Alt henger sammen

Alt henger sammen
Vi er forbundet
Alt henger sammen

Mennesker, dyr og ånder
Et evig kretsløp
Hvor energien flommer

Lån meg litt kraft
Gi meg litt næring
Lytt til naturen og dens melodi

Alt henger sammen
Vi er forbundet – til evig tid

The Ara's message

Araen vil si meg noe

Den ser og hører mer enn jeg
Solen skinner der ute
Mens jeg sitter inne, jeg

Sofaen er deilig og gul
Lampen sprelsk og spenstig
Men jeg savner en swimmingpool

Plutselig merker jeg slangen
Den må ha holdt seg i skjul
Den nærmer seg litt av gangen
Er den giftig, eller bare litt kul?

For kanskje den har slukt en elsker
Som var på vei til meg?
Jeg venter på min frelser
Og kanskje det er deg?

Jeg holder pusten og lytter
Men jeg trodde jeg var i paradis
Men ute i skogen forbytter jeg fare med solgangsbris

2c6a8aa3-73b2-47a1-bdc3-51acdd1257ec

Møte med Gudrun

Kom, la oss danse
Dagen er herlig
Livet eksploderer i strålende lys
Bli med, kjære Gudrun
Glem sorger og farer
Nå skal vi lovprise sommerens fryd

Du er min skygge
Mitt trofaste følge
Slå nå ut håret og gjør hva du vil
Nå kan du danse
Og jeg er din slave
Gi meg din hånd, la oss danse med stil

1561bb18-8de2-4c50-efbf-0e4ba626df13

Jomfrureisen

Alt kommer til meg på jomfrureisen
Reisen til det opplyste selv
Hjelpere har jeg med meg på ferden
Fisken og fuglen bereder en vei

Gir meg beskjed om å søke i dypet
Der vil jeg finne en kreativ skatt
Livstreets røtter og vidstrakte krone
Gir meg den styrke jeg trenger i natt

Hesten fra himmelen viser meg veien
Gjennom den vises innviddes hus
Gi meg din tillit og se dog min styrke
Da vil ei drømmene falle i grus

8dde43e4-f8a8-4406-ecf9-28b38bd4c817

Of Course He’ll Be Here

Of course he’ll be here…
I count the beads on my necklace
The blue one he gave me for Christmas
Or was it my birthday last year

Of course he’ll be here
He’s taking me dancing tonight
My dress is scarlet, and I feel marvelous
He’ll bring me some flowers, I know

Of course he’ll be here
A little bird chirps in my ear
He’s already dancing my dear
But this I don’t want to hear

Of course he’ll be here
He’s just been a little delayed
My heart is beating like a drum
Sure it was him I saw now – the one who just waved?
Oh yes, there he comes
I’m happy, my heart’s still beating like a drum
I had some doubt but my stubbornness won
Of course he’ll be here

6c258653-507e-4c20-96f7-e399f53105f0

Life’s Drama

Don’t you recall?
Don’t even try it, that won’t work at all
Why such a sceptic?
You’re still as gorgeous as before
Sadly I know you too well
My dear, I simply wanted to reminisce about what we used to share
Yes, lo and behold
– the memories I’ll keep, but you and I again?
No way, don’t ever go there

1e5ccc17-a19a-49ea-f498-33882484f348

We are connected

All is joined up
We are connected
All is joined up

Man, animal, spirit
An eternal cycle
Where energy flows

Lend me some more power
Give me some zest
Listen to Nature and the music it makes

All is joined up
We are connected – forever and ever

The Ara's message

Ara’s Message

The ara has something to tell me
It sees and hears more than I
Outside there’s plenty of sunshine
But I actually prefer it inside

I am rather comfy, in fact
My sofa is yellow and trendy
My lamp is both cool and laid back
But a plunge-pool is something I lack

I suddenly spot the viper
It must have been hiding itself
It closes in little by little
Is it venomous or just full of fun
Perhaps it has swallowed a lover

En route to visiting me?
I sit here and wait for my savior
Are you the one it could be?

I hold my breath and I listen
I thought this was Paradise
But out in the forest I confuse
grave danger with gentle breeze

2c6a8aa3-73b2-47a1-bdc3-51acdd1257ec

Meeting with Gudrun

Come, let’s dance
This glorious day
Life is exploding in sparkling light
Join in my dear Gudrun
Forget every fear and plight
Let us pay homage to summer’s delight

You are my shadow
My faithful  friend
Let your hair down and do as you please
Come, let us dance
And I am your slave
Give me your hand, let us dance with ease

1561bb18-8de2-4c50-efbf-0e4ba626df13

The Maiden Voyage

It all comes clear to me on the maiden voyage
The journey to my conscious self
Aiders are there to guide me
The fish and the bird show the way

They tell me to seek a lot deeper
Where creative treasures are found
The huge crown and roots of the tree of life
Give me the strength I’ll be needing tonight

The Heavenly Eques directs me
Through the wise man’s inaugurated house
Give me your trust and reflect on my power
This way my dreams won’t be lost